Akker is een goed gewaardeerd en onafhankelijk vakblad met rijke redactionele inhoud: echt leesvoer.

Akker is een belangrijke informatieverschaffer voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. Deze doelgroep is elf maal per jaar verzekerd van vak- en sectorinformatie, nieuwe ontwikkelingen en kansen, geluiden uit de praktijk, opinie en prikkelende visies. Daarnaast scherpt de inhoud het ondernemerschap van de lezers aan.

In 2006 verscheen de eerste Akker in een marktdekkende oplage. Vakbladen blijken ná de bedrijfsadviseur de belangrijkste informatiebron voor veel akkerbouwers. Onderzoek toont aan dat Akker daarin een prominente rol speelt.

Titel

Akker Magazine

Oplage

9.250

Edities

11

Jaargang

9

Abonnementstarief

€ 54,95

Verspreiding

Via PostNL. Waar mogelijk bijgesloten bij een van de regionale landbouwbladen

Akker is een landelijk onafhankelijk en allround vakblad voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers. De redactionele formule biedt telers in de plantaardige sector informatie over nieuwe ontwikkelingen en kansen, vak- en sectorinformatie, geluiden uit de praktijk, opinie en prikkelende visies. Daarnaast scherpt de inhoud het ondernemerschap van de lezers aan.

Formaat B × H

Tarief

Toeslag FC

1/1 pagina (aflopend)

262 × 371

1.850

400

1/1 pagina (niet aflopend)

248 × 350

1.850

400

1/2 pagina (liggend)

248 × 174

1.000

300

1/2 pagina (staand)

123 × 350

1.000

300

1/4 pagina (liggend)

248 × 86

575

200

1/4 pagina (staand)

123 × 174

575

200

1/8 pagina

123 × 86

325

200

1 kolom

46 mm breed

1,25 per mm

95

2 koloms

96,5 mm breed

2,50 per mm

95

Korting

2% per extra plaatsing

Toeslagen

achterpagina 20%, coverpagina 2 of 3: 10%

Spread (aflopend)

524 × 371

tarief op aanvraag

Spread (niet-aflopend)

510 × 350

tarief op aanvraag

U kunt uw doelgroep ook informeren met een full colour advertorial. Lever uw teksten compleet met beeldmateriaal in. De nadruk dient te liggen op informatievoorziening, géén promotie. We behouden ons het recht voor om tekst in te korten of te wijzigen.

Tarief o.b.v. FC

1/1 pagina

1.500

1/2 pagina

850

Bladspiegel

262 × 371 mm

Zetspiegel

248 × 350 mm

Drukprocédé

Offset-rotatie

Papier

60 grs. LWC

Cover

150 grs. HVMC

Programma´s

Adobe® InDesign® (opmaak)
Adobe® Illustrator® (EPS)
Adobe® Photoshop® (TIFF)
Microsoft Word (uitsluitend tekst)

Aanlevering

E-mail
FTP (in overleg met uw media adviseur)

Specificaties

Fonts en illustraties altijd bijleveren, beeld min. 300 dpi., EPS of TIFF in CMYK

Specificaties

UCR waarde max. 260%

Uw media adviseur

Arend Zendman

Hoofd verkoop

 • +31 (0) 314 - 68 44 48
 • arend@agrio.nl

Editie

Verschijnt

Week

01

18 jan

3

02

15 feb

7

03

22 maa

12

04

19 apr

16

05

17 mei

20

06

28 jun

26

07

16 aug

33

08

20 sep

38

09

18 okt

42

10

22 nov

47

11

20 dec

51

Postadres:
Postbus 168
7040 AD ´s-Heerenberg

Bezoekadres:
Handelsweg 2
7041 GX ´s-Heerenberg

 • +31 (0) 314 - 68 44 48
 • +31 (0) 314 - 68 20 08
 • info@agrio.nl
 • +31 (0) 314 - 68 22 93
 • +31 (0) 314 - 68 20 08
 • abonnementen@agrio.nl
 • +31 (0) 314 - 68 22 79
 • +31 (0) 314 - 35 99 78
 • administratie@agrio.nl
 • +31 (0) 314 - 62 64 35
 • +31 (0) 314 - 68 20 08
 • marketing@agrio.nl
 • +31 (0) 314 - 68 44 48
 • +31 (0) 314 - 68 20 08
 • verkoop@agrio.nl
 • +31 (0) 314 - 35 93 60 (print)
 • +31 (0) 314 - 62 64 32 (online)
 • +31 (0) 314 - 35 99 78
 • design@agrio.nl (print)
 • media-design@agrio.nl (online)
 • +31 (0) 314 - 62 64 37
 • +31 (0) 314 - 68 20 08
 • p-en-o@agrio.nl

Postadres:
Postbus 106
7040 AC ´s-Heerenberg

 • +31 (0) 314 - 62 64 38
 • +31 (0) 314 - 35 99 78
 • redactie@agrio.nl
 • Volg A12 Arnhem richting Oberhausen (D)
 • Grensovergang
 • Neem afslag ´s-Heerenberg / Emmerich
 • Ga rechts richting ´s-Heerenberg
 • Grensovergang
 • Ga links af op de rotonde (2de afslag)
 • Neem tweede weg rechts (Goorsestraat)
 • Neem eerste weg rechts (Handelsweg)
 • Het eerste pand aan de rechterzijde is Agrio
 • A18 Afslag Doetinchem Centrum / Zeddam
 • Richting Zeddam
 • Door Zeddam richting ´s-Heerenberg
 • In ´s-Heerenberg 2x rotonde rechtdoor (half rond)
 • Neem eerste weg links (Goorsestraat)
 • Neem eerste weg rechts (Handelsweg)
 • Het eerste pand aan de rechterzijde is Agrio