Intelligence-oproep

0

Wie herinnert zich nog de publiekscampagne ‘Nederland Bloeit’? Een initiatief van LTO waar een paar miljoen euro aan ledengeld in verdween, maar dat weinig zoden aan de dijk zette bij het Nederlandse publiek en daardoor ook weer snel verdween. Binnen de vleeskuikensector loopt nu een soortgelijk programma onder de noemer ‘Kip in Nederland’; het initiatief van Nepluvi om de vleeskuikenketen te promoten.

Leggen we de maatlat van luchtmachtofficier Daan Storm van Leeuwen er naast, dan zijn er nog wel wat vraagtekens te plaatsen bij het succes van deze campagne. Doel van Nepluvi is vooral om te laten zien wat er gebeurt in de sector om zo een ‘eerlijk’ beeld neer te zetten. Het is beter dan niets doen, maar het blijft een reactie op een actie van actiegroepen als Wakker Dier. En daar gaat de sector de oorlog niet mee winnen.

Mensen die acteren winnen, mensen die reageren verliezen. Het moet juist andersom. De sector, die breder moet zijn dan Nepluvi alleen, zal zelf weer aan het roer moeten komen te staan. Dat betekent zoveel mogelijk informatie inwinnen over tegenstanders zoals actiegroepen, maar ook over consument en burger. En daarna die info analyseren, scenario’s schetsen van toekomstige acties van actiegroepen, burgers en consumenten, besluiten welk scenario het meest waarschijnlijk is en
vervolgens zelf tot actie overgaan. En als het om die burgers en consumenten gaat, zou het beeld wel eens veel positiever kunnen uitpakken dan nu wordt verondersteld.

Eenvoudig is dat allemaal niet, maar dat zijn doorbraken nooit. En daar spreken we hier wel over, omdat de sector zich vooral laat kenmerken door deelbelangen en een gebrek aan regie. Om tegenwicht te bieden aan de actiegroepen zou zo’n intelligence-aanpak de sector kunnen helpen. Door krachtenbundeling van belangenorganisaties, brancheorganisaties en anderen uit de sector zou iemand met de expertise van Storm van Leeuwen aangetrokken kunnen worden om een programma op te zetten.

Dat vereist wel vertrouwen hebben in elkaar en achter de opgestelde uitgangspunten blijven staan. Maar we kunnen ook klein beginnen. Denk als pluimveehouder zelf na − of binnen studieclubverband − wat je (anders) zou kunnen doen. Kom met suggesties die een bijdrage kunnen leveren om zo het maatschappelijk sentiment te draaien. Wie weet werkt het als een olievlek en weten we de rest van de sector ook te mobiliseren. Alle suggesties zijn welkom.

Categorieën Algemeen

Tags campagne, pluimveesector

Reacties Nog géén reacties


Plaats een reactie

Nog geen reacties