achtergrond afbeelding

Praktijkvoorbeeld: Ruimtevitaal Regisseurs

Wie is de klant? 

Ruimtevitaal Regisseurs. Met het speciale programma Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek zet de stichting zijn professionals in om boeren en buitenlui te helpen bij specifieke vragen over de (soms grote) uitdagingen waarmee zij te maken krijgen.

Wat was hun vraag? 

Een jonge stichting, met een nieuw programma: dat betekent een behoefte aan naamsbekendheid en zichtbaarheid. Het doel was dan ook met name om boeren en buitenlui te informeren over hun bestaan en duidelijk te maken dat Ruimtevitaal Regisseurs kan helpen met het speciaal voor deze doelgroep ontworpen programma WATEA.

Alt

Welke oplossing hebben wij voor ze bedacht? 

Wij hebben een campagne bedacht die aansluit bij hun vraag:

Wij helpen de doelgroep bewust te worden van het WATEA-programma met een online videoserie. In deze serie behandelen per video één onderwerp dat gaat over veelvoorkomende uitdagingen, zoals ‘Stoppen met je boerenbedrijf?’. Met content over herkenbare onderwerpen vergroten we de kans dat de doelgroep de video’s daadwerkelijk zal kijken en werken we actief aan de naamsbekendheid.

In de eerste video van de serie gaat presentator Koen op bezoek bij Wim en Wilma, twee melkveehouders uit Voorst. Hij spreekt hen over hun vraag om te stoppen met het bedrijf.

De zichtbaarheid pakken we aan door de serie online aan te jagen via advertorials op de website en en nieuwsbrief van Vee&Gewas. Vervolgens helpen we de doelgroep met onderzoeken door aan het einde van de video’s een duidelijke call to action te plaatsen om contact op te nemen en de website te bezoeken. Op de website kan de kijker zijn onderzoek vervolgen door middel van informatieve artikelen die hem helpen in zijn zoektocht en een korte video waarin laagdrempelig en snel de belangrijkste onderdelen van het programma worden uitgelegd:

In deze video wordt uitgelegd wat het programma WATEA precies inhoudt en wat mensen kunnen verwachten. De video wordt geplaatst op de website van WATEA, zodat geïnteresseerden binnen twee minuten volledig geinformeerd kunnen worden en direct de mensen achter het programma kunnen leren kennen.

Wat is de kracht van deze campagne? 

De kracht van deze campagne zit ‘m in de voorbereiding. Door eerst te kijken naar de klantreis van de doelgroep, hebben wij content kunnen maken waarmee wij hen helpen bewust worden en onderzoeken. Op deze manier helpen we de doelgroep door elke fase heen en wordt naadloos aangesloten bij hun belevingswereld. Daarin is een gezonde mix van inhoudelijke en commerciële communicatie:

De campagne is nog jong, maar de eerste resultaten zijn al veelbelovend:

  • 4958 views op Youtube
  • 1234 aanmeldingen voor het webinar
  • Toename van 10% volgens op de socials van Ruimtevitaal Regisseurs
  • Sinds de start van de campagne 24 nieuwe aanvragen