achtergrond afbeelding

Het verandert... Zie jij het ook?

Wij zijn benieuwd

Momenteel is er veel gaande in de landbouw. Wat wij daar zien, is niet in één beeld te vangen. De conclusie van onze gesprekken met de boeren is niet op één pagina te beschrijven. Daarvoor gebeurt er simpelweg te veel. Wij, van Agrio, willen je dan ook vragen een paar minuten de tijd te nemen om deze pagina te bekijken en te lezen. Wij zijn dan ook heel benieuwd of jij hetzelfde ziet als wij.

Passie

Deze foto straalt alles uit waar het boerenleven voor staat. Dat ultieme gevoel van vrijheid en ondernemerschap. De verbondenheid met de plek, het vee en het gewas. Het buitenleven. En tegelijkertijd het besef om te moeten zorgen voor elkaar. De makers van het voedsel. Met verantwoordelijkheid voor mens en natuur.

En ondanks dat het hard werken is, elke dag weer, is en blijft de passie die onze boeren voor het vak en het boerenleven hebben puur en oprecht. Prachtig toch? Als wij langs de boeren gaan en met hen spreken, genieten wij daar enorm van.

Die passie is er altijd al geweest, en zal ook altijd blijven.

Maar naast die passie is er momenteel ook veel onrust. Ook dat is er vaker geweest. Exact vijftig jaar geleden vond in Tubbergen het boerenprotest plaats tegen ruilverkavelingsplannen. Als aanleiding werd genoemd de ondemocratische stemprocedure rond de plannen. Landbouwvoertuigen trokken hekken omver die het stembureau moesten beschermen. ME’ers werden bespoten met de giertank. Ruiten en straatmeubilair sneuvelden. En bij het huis van de burgemeester heeft zelfs korte tijd een brandje gewoed.

Het was misschien wel de felste boerenopstand uit onze geschiedenis.

Opstand Tubbergen

Inmiddels vijftig jaar later zijn de onvrede en daarmee ook de boerenprotesten er nog steeds. Alleen als wij met onze boeren praten, merken wij dat er nu wezenlijk iets anders aan de hand is dan destijds. De boeren staan van alle kanten onder druk:

boeren verzamelen zich

‘De ambities vanuit de overheid zijn torenhoog. De milieuplannen, die soms wel al tien of twintig jaar geleden bedacht zijn, maar waar de overheid jaren niks aan gedaan heeft, die deadline komt nu om de hoek kijken. Plannen met zeer strenge, vaak onhaalbare milieunormen. We willen best anders, maar dat kan niet zomaar van de ene op de andere dag. Anders houden wij ’t hoofd ook niet boven water.

Het is helemaal niet zo dat wij niet willen. Wij willen echt wel meewerken en innoveren. Dat willen wij best. Maar dat kost geld, en daarvoor zijn de marges gewoon te dun. En lang niet alle banken durven daar aan mee te werken, want voor hen is dat een risico. We staan dus met onze rug tegen de muur.

En weet je wat het erge is? Er wordt een beeld gecreëerd dat de boer dé veroorzaker is van het klimaatprobleem. En dat wij over de rug van onze dieren geld proberen te verdienen. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat activisten niet ons erf bestormen. Heb je enig idee hoe het voelt om constant op je hoede te moeten zijn en je onveilig te voelen in je eigen huis? Vervolgens hoor je in het nieuws over de misstanden en giga-salarissen van topbestuurders bij onze coöperaties. Ooit bedoeld voor de boeren, maar die allang niet meer van de boeren zijn. En dan hebben we ook nog eens die social media, dat zorgt voor onnodige polarisatie en een onterechte beeldvorming...’

Het grote verschil met vroeger is dat de druk niet van één kant komt, maar het nu van alle kanten lijkt te komen. Van de boeren horen wij dat ze niet meer kunnen bouwen op de partijen waarop dat vroeger wel kon. Of sterker nog, soms hebben ze zelfs het gevoel dat deze niet meer te vertrouwen zijn. Tegelijkertijd merken we, als wij met de boeren praten, dat heel veel wel vinden dat het anders moet. Hoe dat het beste kan, is soms nog de vraag. Maar dat zij open staan voor verandering is zeker. Daarin tonen zij zich strijdlustig en op zoek naar kansen binnen de mogelijkheden.

Familie

‘Kijk, hoe maken we aan de overheid duidelijk dat wij best willen meewerken, maar dat wij daar wel tijd voor nodig hebben? En misschien nog wel belangrijker: dat wij duidelijkheid nodig hebben? Een visie die toekomstbestendig is en wij niet wéér vanwege nieuwe maatregelen de volgende investering moeten doen, terwijl we de investering van de vorige maatregelen nog niet eens terugverdiend hebben?

Hoe zorgen we ervoor dat de banken ons daarbij willen helpen? En we niet via crowdfunding een investering hoeven op te halen of naast 80 uur werken in de week ook nog eens een Bed & Breakfast moeten runnen?

En hoe laat ik aan de inwoners van Nederland zien dat wij koploper zijn op het gebied van dierenwelzijn? Dat ze vanuit de hele wereld naar ons kleine landje komen om te kijken hoe wij dat toch zo goed voor elkaar krijgen? Hoe leg ik nou aan de mensen uit dat we als boer alleen een gezonde boterham kunnen verdienen als onze dieren ook gezond zijn? Hoe zorg je ervoor dat de landelijke media eens stopt met ons maar altijd in een kwaad daglicht zetten, terwijl (als je de enquêtes moet geloven) de meeste Nederlanders achter de boeren staan?

Hoe zouden we daar nou toch eens voor kunnen zorgen? Terwijl we het gevoel hebben dat we van alle kanten onder druk staan en ook het gevoel hebben bij niemand terecht te kunnen?’

Het is een vraag die ons als Agrio raakt. Waar wij ons persoonlijk toe aangetrokken voelen. Een vraag waar wij ons verantwoordelijk voor voelen. Over deze vraag hebben wij hard nagedacht, onderzoek naar gedaan en vele gesprekken over gevoerd. En dit is ons antwoord:

Sterke Erven Agrio

Met Sterke Erven zetten wij de boeren en hun families centraal. Wij, Agrio, willen hen helpen om toekomstgericht te kunnen boeren. Dat gaan we doen door expertise, inspiratie en vaardigheden met elkaar te delen. En zo te bouwen aan de Nederlandse boeren community. Met ona­fhankelijke nieuwsitems en kritische achtergrondverhalen, inspirerende
reportages en waardevolle kennisartikelen. Daarvoor hebben we kennis nodig. Of liever gezegd, de boeren hebben kennis nodig. We zijn dan ook erg benieuwd of jij daaraan wil meewerken. Dus, denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan Sterke Erven? Dan zouden wij graag eens met je in gesprek gaan en samen bespreken hoe we kunnen werken aan het toekomstbestendig maken van de boeren.

Dit zijn de dossiers voor het aankomende jaar waarmee wij gaan werken aan Sterke Erven

  • Natuur & Landschap
  • Energie
  • Familie
  • Maatschappij
  • Innovatie
  • Ondernemerschap
Sterke erven

De keuze voor deze dossiers komt niet uit de lucht vallen. Want wij hebben daar onderzoek naar gedaan. Om de boeren toekomstbestendig te maken, is het namelijk essentieel om te weten wat er speelt. Op het bedrijf, maar ook achter de voordeur. Dus bijvoorbeeld niet alleen over stikstof of innovatie, maar ook over praten met buurtbewoners en het gesprek binnenskamers. Dat doen we door middel van enquêtes en één-op-één gesprekken. We schuiven dus letterlijk aan bij de boer aan tafel.

Op deze manier maken wij goed kennis met motivaties, meningen en behoeftes, en krijgen wij inzicht in achterliggende argumenten. Hierdoor weten wij goed wat er speelt in de agrarische sector. Ook willen wij als spreekbuis dienen om de boeren verder te helpen. En dit alles onderzoeken wij en leggen we vast in onze jaarlijkse Sterke Erven Monitor.

De uitkomsten van de Sterke Erven Monitor gebruiken wij om, je raadt het al, de boeren te helpen toekomstbestendig te ondernemen. Deze kennis delen we ook graag met jou. Zodat wij samen kunnen bepalen waar jij een een waardevolle bijdrage kan leveren aan Sterke Erven. Het toekomstbestendig maken van onze boeren is dus niet een uitgangspunt, maar een voorwaarde om daadwerkelijk kennis te delen aan onze Sterke Erven. Agrio is dan ook op zoek naar partners
die met kennis of hun producten en diensten hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

Zie jij ook kans om een bijdrage te leveren?

Zoals je ziet zetten wij met Sterke Erven de boeren en hun families letterlijk centraal. Met kennis, kunde en ideeën gaan wij vol enthousiasme aan de slag om de boeren te helpen. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak. Zie jij wat wij zien? En zie jij ook kans om een bijdrage te leveren? Laat het ons weten en dan bespreken graag eens met je hoe wij hier samen aan kunnen werken.