Jonge boeren zien kansen

SEM: Jonge boeren zien kansen in het verbeteren van hun onderhandelingspositie

2 juli 2021

Uit de eerste Sterke Erven Monitor (SEM) van Agrio blijkt dat jonge boeren zien kansen in het verbeteren van hun onderhandelingspositie. Agrio peilde begin september onder 850 boeren, in het breed opgezette onderzoek Sterke Erven Monitor, wat hen bezighoudt en hoe ze naar de toekomst kijken. Ondanks dat er veel zorgen zijn bij boeren zien ze ook kansen.

De uitkomsten van de Sterke Erven Monitor is vertaald naar vier thema’s: Boeren in transitie, Familie en maatschappij, Ondernemerschap en Bedrijfsstrategieën. Bij een zorg of kans loopt de schaal van 1 tot en met 5. Een laag cijfer betekent een kleine kans of kleine zorg en een hoog cijfer een grote kans of grote zorg.

Optimistische resultaten
Op een schaal van 1 (geen kans) tot 5 (zeer kansrijk) scoort ‘zelf contact zoeken met de omgeving’ het hoogst met een 2,6. Slechts 24 procent ziet dit echt als een kans. Op de tweede plaats staat het verbeteren van de eigen onderhandelingsvaardigheden met een 2,5. Met name pluimveehouders en varkenshouders geven dit aan en de jongere boer.

Het verbreden van het bedrijf staat op de derde plaats. Daarbij ziet 21 procent verbreding met een niet-agrarische activiteit wel zitten, en dus als kansrijker dan verbreding met een andere agrarische tak (16 procent).

Overschakelen naar extensievere vormen van landbouw en de overstap naar biologische landbouw scoren eveneens laag. Slechts 16 procent benoemt extensievere landbouw als een kans. En dat geldt slechts voor 11 procent van de boeren met betrekking tot biologische landbouw.

Hoe goed ken jij de boer?

Wat weet jij allemaal van hem? Leer jouw ideale klant kennen tijdens een sessie Ken De Boer: