Privacy- en cookiestatement

Inleiding

Agrio Uitgeverij B.V. (hierna: “wij”) is uitgever van op de agrarische sector gerichte media, gevestigd te ‘s Heerenberg aan de Handelsweg 2. Wij bieden informatie voor diverse agrarische vakgebieden en branches. Dit doen wij onder meer op onze websites, door het versturen van nieuwsbrieven, het uitgeven van vakbladen en het organiseren van symposia en evenementen. In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy- en cookiestatement zijn de overwegingen hierover vastgelegd.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit privacy- en cookiestatement dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) Sabine van den Brand via privacy@agrio.nl of 0314 - 68 22 93.

Recht op privacy

Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacystatement belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacystatement zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn ons Privacystatement te wijzigen. De meest recente versie van dit is altijd beschikbaar op onze websites. Wij raden u aan dit Privacystatement regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacystatement.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verzamelen in het kader van onze diensten persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, abonnees, ontvangers van onze nieuwsbrieven, deelnemers aan symposia en evenementen, bezoekers van beurzen, deelnemers aan onze online fora en projecten, personen waar we telefonisch contact mee hebben, sollicitanten en personen die worden genoemd in onze vakbladen en op onze websites.

De gegevens die we verzamelen lopen uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, functie, geboortedatum, geslacht, bankgegevens, deelnamegegevens (van evenementen, beurzen en/of projecten), bedrijfskenmerken, interessegebieden en contactgeschiedenis en overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefoongesprekken.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, surfgedrag, ‘fingerprint’, internetbrowser en apparaat type. De respons (open en kliks) op onze nieuwsbrieven en mailingen worden ook op individueel niveau vastgelegd.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens door ons worden gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Op basis van al die gegevens kunnen wij u beter van dienst zijn en de inhoud van onze diensten beter afstemmen op uw voorkeuren. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen; het merendeel van onze (digitale) producten en diensten wordt gefinancierd uit de inkomsten gegenereerd met de verkoop van advertentieruimte. +31 314 - 68 44 48